Steun ons

‘SailWise is uniek in Nederland. Voor ons een belangrijke reden om SailWise te ondersteunen en daarmee de watersport voor mensen met een beperking toegankelijk te houden.’

Bron van mogelijkheden

SailWise is een non-profitorganisatie met als uitgangspunt toegankelijke watersport, zowel in fysiek als financieel opzicht. Het aanbieden van watersport voor mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de werving/opleiding van en begeleiding voor vrijwilligers, de professionele bemanning en de noodzakelijke aanpassingen aan de accommodaties en het vaarmateriaal.

Toegankelijk voor iedereen

Onze deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage. We willen de meerkosten niet aan deelnemers doorberekenen, omdat we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om onbeperkt te genieten op het water. De meerkosten worden gefinancierd door bijdragen van sponsoren, speciale acties, fondsen, serviceclubs en donateurs. Met deze bijdragen kan SailWise het onmogelijke mogelijk maken en kunnen onze deelnemers hun grenzen verleggen. Zo blijft watersport toegankelijk voor iedereen.

ANBI

SailWise is erkend als ANBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. SailWise is erkend als ANBI door de Belastingdienst onder nummer 804217488. De ANBI-status is voor SailWise van belang omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goeddoelinstellingen aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling. 

Zekerheid

SailWise werkt bij het werven van fondsen ondermeer samen met Fonds Gehandicaptensport, die over een CBF-keurmerk beschikt. Zo weet je zeker dat jouw gift volledig ten goede komt aan het toegankelijk houden van watersport voor mensen met een beperking.

SailWise

SailWise

Toegankelijke watersport in Nederland