Adessium Foundation

Adessium Foundation ondersteunt SailWise gedurende drie jaar bij de versterking van haar beleid en activiteiten op het gebied van marketing, communicatie, vrijwilligerswerk en fondsenwerving.