VSB Fonds

Het VSB fonds verleent financiële steun aan projecten die een samenleving dichterbij brengt, waarin iedereen zich kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren. Met de ondersteuning door het VSBfonds financieren wij (een deel van) de meerkosten van ons aanbod.