Vaarmateriaal

Verhuur vaarmateriaal It Sailhûs

Het is mogelijk om bij het appartement een (zeil)boot te huren om zelfstandig mee het water op te gaan. U kunt er zelf op uitgaan met een pontonboot, een Hansa 203 of 303 of de Tirion21.
Deze boten zijn alleen beschikbaar voor huurders van de appartementen of losse bezoekers die deel uit maken van onze doelgroep (mensen met een beperking).

Valt u niet in één van deze beide categorieën dan verwijzen wij graag naar onze buren (zeilschool Allemansend voor het huren van een poly-valk) of WSC de Fluessen voor het huren van een sloep, zeilpraam of klassieke platbodem.

Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Vaarmateriaal It Sailhûs

Vaarmateriaal It Sailhûs

Je kunt ook vaarmateriaal huren bij een verblijf in It Sailhûs