It Sailhûs

Multifunctioneel watersportcentrum

It Sailhûs is hét multifunctionele watersportcentrum van SailWise voor mensen met een beperking. Naast een groepsaccommodatie beschikt It Sailhûs over 4 moderne, volledig toegankelijke appartementen. It Sailhûs is de thuishaven van waar uit de catamaran Beatrix haar dagtochten maakt. Tevens is er aangepast watersportmateriaal beschikbaar om te huren, waarmee zelfstandig of onder begeleiding het water kan worden opgegaan.

Met de Friese meren als parel voor de Nederlandse watersporter is It Sailhûs in Elahuizen de ideale uitvalsbasis van watersportactiviteiten voor mensen met een beperking. Prachtig gelegen aan open water de Fluessen met rondom vrije natuur.

It Sailhûs als vergaderaccommodatie

It Sailhûs kan ook worden gehuurd als vergaderaccommodatie. Met een prachtig uitzicht op het water, is It Sailhûs een uitstekende plek om – weg van de dagelijkse hectiek – van elke bijeenkomst een succes te maken. De vergaderlocatie heet It Hofmar en bevindt zich op begane grond van It Sailhûs. Je hebt zelf de beschikking over de keuken, maar op aanvraag verzorgt het team van It Sailhûs ook lunch of diner. Op aanvraag is er ook een beamer met scherm en flipover met stiften beschikbaar en kunt u gebruik maken van de wifi. It Sailhûs heeft een prachtig groot terras direct aan het water. Hier leest u de prijzen van It Hofnar. 

Iets voor u? Een aanvraag doen kan via deze website

Steun bij de bouw

SailWise is samen met Fonds Gehandicaptensport initiatiefnemer. It Sailhûs was er niet gekomen zonder de steun van een groot aantal partijen en fondsen, bedrijven, vrijwilligers en diverse acties.

Missie en visie

It Sailhûs is een initiatief van Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer.
Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is een stichting zonder winstoogmerk – en heeft de ANBI-status - die in het leven is geroepen vanuit de met SailWise gedeelde missie en visie:

  • Missie: mensen met een handicap helpen hun mogelijkheden te ervaren en vergroten (Fit to Sail) door middel van toegankelijke watersportactiviteiten in een ontspannen en veilige omgeving (Sailing for All).
  • Visie: actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap.

Vanuit deze visie wil Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer:

  • het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap bevorderen;
  • sociaal isolement voorkomen en de integratie van mensen met een handicap;
  • het bevorderen van deelname van mensen met een handicap aan watersportactiviteiten.

Dit doet Stichting ’t Pakhuys middels het faciliteren van (watersport)activiteiten voor de doelgroep, door het beschikbaar stellen van accommodaties en het organiseren van de benodigde begeleiding, zorg en ADL-hulp.

Statutaire doelstelling

Het verkrijgen, het beheren, het exploiteren en het verhuren van onroerende zaken aan rechtspersonen die het (doen) beoefenen en bevorderen van gehandicaptensport als voornaamste doelstelling hebben en het (doen) verlenen van zorg in de breedste zin van het woord ten behoeve van gehandicapten opdat deze sporten kunnen oefenen, alsmede het verrichten van al het geen het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is dat watersport voor mensen met een beperking toegankelijk hoort te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook financieel. Dat betekent dat de werkelijke kosten voor de verwerving, ontwikkeling en realisatie en vervolgens de exploitatie van de statutair benodigde zaken niet kunnen en mogen worden doorberekend aan de gebruikers. Dit wordt op 2 manieren bewerkstelligd:

  1. projecten worden voor minimaal 90% gefinancierd door donaties, giften en  sponsoren, zodat er geen/weinig kapitaallasten op de toekomstige exploitatie gaan drukken
  2. tijdens de exploitatie moet de eigen bijdrage van de deelnemers beperkt blijven tot hoogstens een bijdrage die mensen zonder handicap ook betalen voor een vergelijkbare activiteit. De meerkosten (bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding, adl-hulp en zorg, maar ook de extra jaarlijkse kosten voor onderhoud en keuring van de aanpassingen) dienen extern gefinancierd te worden door sponsoring, fondsenwerving, donaties e.d.

Contactgegevens

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 – 350757

KvK: 30275262
RSIN-nummer: 8215.91.435
IBAN: NL26 RABO 0153 7680 61

Voor meer informatie over Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer, inclusief samenstelling Raad van Toezicht en personeel: statutenbeleidsplanjaarverslag 2017 en jaarrekening 2017
 

It Sailhûs

It Sailhûs

De droom van Robin.