Jongerenpanel

In 2017 is het jongerenpanel geïnstalleerd. Zowel (potentiële) deelnemers als vrijwilligers hebben zitting in het panel. De jongeren geven SailWise ongevraagd en gevraagd advies over het aantrekkelijk(er) maken van SailWise voor de jongere deelnemer (en ook vrijwilliger). De eerste ideeën zijn in 2018 concreet uitgewerkt. Zo is er in het voorjaar van 2018 een reüniedag georganiseerd voor deelnemers. En is een social media team in het leven geroepen, vanuit het advies en de wens dat SailWise online meer in beeld is bij jongeren.

[foto's: zeilen tijdens de Jongeren reüniedag 2018]

 

Jongerendag 2018
SailWise Jongerenpanel
Jongerenpanel