Integriteit

Tijdens onze watersportactiviteiten werken we mét en vóór mensen. SailWise streeft ernaar een integere organisatie te zijn. Alle medewerkers, vrijwilligers en Raad van Toezicht van SailWise hebben een belangrijke taak en dragen een grote verantwoordelijkheid: alle deelnemers op een veilige en verantwoorde manier laten watersporten. Door uitgebreide informatie vooraf en het volgen van trainingen en instructiedagen zijn zij goed voorbereid op hun taak. Onze ervaren bemanning en deskundige vrijwilligers voldoen daarmee aan alle randvoorwaarden en stimuleren we elkaar om ons te houden aan de gezamenlijke vastgestelde normen en waarden.

VOG

De veiligheid en bejegening van onze gasten hebben voor ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet alleen op het water, maar ook in de sociale omgang. Gezien de aard van de activiteiten en doelgroep heeft SailWise als beleid om van iedere betrokkene bij haar activiteiten (dus vrijwilligers, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen met het betrekking tot het werken met mensen met een (verstandelijke) beperking en jeugdigen.

Trainingsdagen en -weekenden

Een eerste kennismaking is een belangrijk moment om te onderzoek wat iemand waard is, wat zijn /haar eigenschappen en vaardigheden zijn en welke voorgeschiedenis iemand heeft. Bij medewerkers vindt dit plaats tijdens de sollicitatieprocedure. Aan de hand van deze gesprekken wordt gekeken of iemand bij SailWise past (en andersom) en voldoet aan onze wensen m.b.t. integriteit.

Voordat vrijwilligers aan de slag kunnen bij SailWise, zijn zij verplicht deel te nemen aan één van onze introductiedagen of -weekenden. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn niet alleen de vrijwilligerstaken, maar ook integriteit, gedrag, het melden van schendingen en onze vertrouwenspersonen.

Gedragsreglement

Alle bezoekers van onze accommodaties (vrijwilliger of deelnemer) moeten zich prettig en veilig voelen. We hebben te maken met intieme (zorg-)situaties, 1-op-1 werken, kleine ruimtes (zoals badkamers, toiletten en slaapvertrekken) en daarnaast zijn de machtsverhoudingen niet altijd gelijk. Om de bezoekers van onze accommodaties zich prettig en veilig te laten voelen heeft SailWise omgangsregels opgesteld. Deze gelden op alle accommodaties voor iedereen: bemanningsleden, deelnemers, vrijwilligers, groepen en overige bezoekers.

Bekijk hier ons gedragsreglement >>

Meldpunt Integriteit

Het kan zijn dat een medewerker, vrijwilliger of deelnemer het lastig vindt om zijn/haar ervaring te delen met iemand van SailWise. Daarom is er een Meldpund Integriteit, bestaande uit twee onafhankelijke vertrouwenspersonen: Peter Clark (m) en Marlout Corba (v). Zij bieden een luisterend oor, opvang en helpen de melder een keuze te maken in de omgang met de ongewenste situatie.

Lees hier meer het Meldpunt Integriteit en op welke wijze je in contact kan komen met de vertrouwenspersonen.