Veilig SailWise

VOG

De veiligheid en bejegening van onze gasten heeft voor ons allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet alleen op het water, maar ook in de sociale omgang. Daar hechten wij grote waarde aan. Om die reden vragen wij sinds 2015 van iedere vrijwilliger en medewerker de zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag.

Omgangsregels

SailWise kent tevens een gedragsreglement waarin omgangregels zijn geformuleerd. SailWise vindt de manier waarop we met elkaar omgaan immers belangrijk. Alle bezoekers van onze accommodaties – of je nu vrijwilliger of deelnemer bent – moeten zich prettig en veilig kunnen voelen. Een voorwaarde daarvoor is dat men elkaar in zijn/haar waarde laat en met respect behandelt. Als je dat gevoel niet hebt, vinden wij het belangrijk dat je dat meldt aan een medewerker van SailWise. Je kunt het ons ook laten weten via het klachtenformulier

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je dat lastig vindt en je je liever wendt tot een persoon buiten de organisatie. Met ingang van 2017 hebben wij daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld, PeteR Clark (m) en Marlout Corba (v). Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen zijn PeteR en Marlout inzetbaar bij de ondersteuning van medewerkers, vrijwilligers en gasten die last hebben van ongewenst gedrag. Zij bieden opvang, een luisterend oor, en helpen de melder een keuze te maken in het omgaan met ongewenste situatie.

Lees hier meer over beide vertrouwenspersonen en op welke wijze je met hen in contact kan komen.

Een veilig gevoel

Een veilig gevoel

bij SailWise