Meerwaarde van watersport voor revalidanten

Revalidatiecentra die gebruik maken van de watersportfaciliteiten van SailWise zijn erg enthousiast over de meerwaarde hiervan voor revalidanten. Adelante: ‘Deelname aan de activiteiten van SailWise bevordert het welzijn en de gezondheid van revalidanten. Mensen gaan weer dingen durven en doen. Worden geactiveerd, verleggen grenzen, krijgen een andere blik (positiever) in hun ogen’. Zoals een deelnemer zei: ‘Pas toen ik weer op de kade stond, merkte ik dat ik beperkt ben’.