Toegankelijke watersport

‘SailWise is uniek in Nederland. Voor ons een belangrijke reden om SailWise te ondersteunen en daarmee de watersport voor mensen met een beperking toegankelijk te houden.’

Bron van mogelijkheden

SailWise is een non-profitorganisatie met als uitgangspunt toegankelijke watersport, zowel in fysiek als financieel opzicht. Het aanbieden van watersport voor mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de werving/opleiding van en begeleiding voor vrijwilligers, de professionele bemanning en de noodzakelijke aanpassingen aan de accommodaties en het vaarmateriaal.

Toegankelijk voor iedereen

Onze deelnemers betalen een ‘normale’ eigen bijdrage. We willen de meerkosten niet aan deelnemers doorberekenen, omdat we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om onbeperkt te genieten op het water. De meerkosten worden gefinancierd door bijdragen van sponsoren, speciale acties, fondsen, serviceclubs en donateurs. Met deze bijdragen kan SailWise het onmogelijke mogelijk maken en kunnen onze deelnemers hun grenzen verleggen. Zo blijft watersport toegankelijk voor iedereen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning van SailWise? Wij gaan graag met je in gesprek! Neem contact met ons op via info@sailwise.nl of 0228-350756.

Toegankelijke watersport

Toegankelijke watersport

voor iedereen!