Stap 1: Heb je al een account? (dus ben je al eens meegeweest op een SailWise reis)

Heb je al een account?

Ik heb nog geen account

Volgende stap
Stap 2: Contactgegevens
Telefoonnummer achter de vooringevulde landcode als volgt invullen: +31 228350756
Je moet minimaal één telefoonnummer veld invullen
Stap 3: Postadres
Stap 4: Factuuradres
Stap 5: Wie te waarschuwen in geval van nood?
Je moet minimaal één telefoonnummer veld invullen
Stap 6: Dokter
Stap 7: Beperkingen

Indien meerdere van toepassing, dan graag meerdere aanvinken.

Op de Lutgerdina is het niet in alle gevallen mogelijk een scootmobiel mee te nemen. Mocht je voor de Lutgerdina geboekt hebben en een scootmobiel mee willen nemen, is het noodzakelijk contact op te nemen met onze boekingsmedewerkers.

Invoeren in centimeters. Waarde moet liggen tussen 40 en 100.

Stap 8: ADL hulp gegevens
Stap 9: Medische gegevens

Van toepassing zijnde protocollen opsturen svp

Van toepassing zijnde protocollen zo spoedig mogelijk opsturen svp. Zie hiertoe ook het SailWise-beleid overdraagbare ziekten en multiresistente bacteriën.

Stuur ruim voor aanvang van de activiteit een goede schriftelijke overdracht aan ons inclusief medicijnlijst. Zie hiertoe het SailWise-beleid rondom hulp bij medicatie.

Ook handelingen die in de thuissituatie misschien niet door een verpleegkundige gebeuren, kunnen voor SailWise wel in deze categorie vallen. In geval van twijfel is het noodzakelijk hierover contact met ons op te nemen via: boekingen@sailwise.nl of 0228 350 756. Zie hiertoe ook het SailWise-beleid rondom verpleegkundige handelingen.

Indien er tijdens de activiteit/vakantie verpleegkundige handelingen verricht moeten worden, dient dit schriftelijk of per mail met bijbehorende protocollen te worden doorgegeven aan de boekingsmedewerker. Zie ook het SailWise-beleid rondom verpleegkundige handelingen.

Bijvoorbeeld allergieën voor noten en/of wespensteken. Of een chronische aandoening, zoals diabetes, waarvan het handig is dat we op de hoogte zijn.

Stap 10: Begeleiding gegevens
Stap 11: Extra informatie

Tijdens onze activiteiten worden veel mooie foto's gemaakt. Leuke, spontane foto's, die actie, plezier en de sfeer van onze activiteiten uitstralen willen wij graag gebruiken voor onze publicaties (folder, website en ander promotiemateriaal). Ga je akkoord met het gebruik van foto's waar je herkenbaar op voorkomt zonder voorafgaande toestemming, voor promotionele doelen van SailWise?

SailWise zal alle op de inschrijving betrekking hebbende correspondentie via de aangegeven voorkeurswijze versturen.

Stap 12: De gekozen activiteit
De gekozen activiteit/vakantie

De kosten voor de annuleringsverzekering bedragen 4,5% van de reissom exclusief 21% assurantiebelasting. Heb je gekozen om een annuleringsverzekering af te sluiten? Indien gewenst kan je de voorwaarden van de annuleringsverzekering inzien of downloaden.

Tweede activiteit/vakantie

De kosten voor de annuleringsverzekering bedragen 4,5% van de reissom exclusief 21% assurantiebelasting. Heb je gekozen om een annuleringsverzekering af te sluiten? Indien gewenst kan je de voorwaarden van de annuleringsverzekering inzien of downloaden.

Bij het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige gegevens heeft SailWise het recht je van deelname uit te sluiten. Ondergetekende verklaart dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld als mede akkoord te gaan met de algemene voorwaardenen de aanvullende voorwaarden voor deelnemers.

Ga één stap terug