Downloads

Downloads

Downloads

Deelnemers en groepen >>
Vrijwilligers >>
Beleidsplan >>
Statuten SailWise >>
Jaarverslagen/Jaarplan >>
Jaarrekening SailWise >>
Stichting 't Packhuys Zorgbeheer >>

 

Deelnemers en groepen

Hieronder vind je alle belangrijke documenten voor deelnemers en groepen die een zich hebben aangemeld voor een activiteit of reis SailWise. Mis je nog informatie of heb je een vraag, neem gerust contact met ons op via boekingen@sailwise.nl of 0228 350 756

Algemene voorwaarden
Aanvullende voorwaarden deelnemers
Aanvullende voorwaarden groepsboeking
Voorwaarden annuleringsverzekering
Beleid verpleegkundige handelingen deelnemers
Beleid overdraagbare ziekten en multiresistente bacteriën
Beleid medicatie
Gedragsreglement
Meldpunt Integriteit
Klachtenprocedure
Klachtenformulier
Privacyverklaring

 

Vrijwilligers

Hieronder vind je alle belangrijke documenten voor vrijwilligers van SailWise. Mis je nog informatie of heb je een vraag, neem gerust contact met ons op via boekingen@sailwise.nl of 0228 350 756

Algemene voorwaarden
Vrijwilligersbeleid
Aanvullende voorwaarden vrijwilligers
Handleiding (nieuwe) vrijwilligers
Handleiding zeilen voor vrijwilligers
Handleiding kanoën voor vrijwilligers
Beleid verpleegkundige handelingen vrijwilligers
Beleid overdraagbare ziekten en multiresistente bacteriën
Beleid medicatie
Gedragsreglement
Meldpunt Integriteit
Declaratieformulier (reis)kosten
Klachtenprocedure
Klachtenformulier
Privacyverklaring


Beleidsplan

-  Beleidsplan SailWise 2021-2023


Statuten SailWise

-  Statuten SailWise
-  Reglement directie
-  Reglement Raad van Toezicht


Jaarverslagen/Jaarplan

-  Jaarplan SailWise 2023
-  Jaarplan SailWise 2022
-  Jaarverslag SailWise 2021
-  Jaarplan SailWise 2021
-  Jaarverslag SailWise 2020
-  Jaarplan SailWise 2020
-  Jaarverslag SailWise 2019
-  Jaarplan SailWise 2019
-  Jaarverslag SailWise 2018
-  Jaarplan SailWise 2018
-  Jaarverslag SailWise 2017
-  Jaarplan SailWise 2017
-  Jaarverslag SailWise 2016
-  Jaarplan SailWise 2016

 

Jaarrekening SailWise

-  Jaarrekening SailWise 2021
-  Jaarrekening SailWise 2020
-  Jaarrekening SailWise 2019
-  Jaarrekening SailWise 2018
-  Jaarrekening SailWise 2017
-  Jaarrekening SailWise 2016

 

Stichting 't Packhuys Zorgbeheer

-  Beleidsplan 2021 - 2024
-  Jaarverslag Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2021
-  Jaarrekening Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2021
-  Jaarverslag Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2020
-  Jaarrekening Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2020
-  Jaarverslag Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2019
-  Jaarrekening Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2019
-  Jaarverslag Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2018
-  Jaarrekening Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2018
-  Jaarverslag Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2017 
-  Jaarrekening Stichting 't Packhuys Zorgbeheer 2017
 

-  Statuten Stichting 't Packhuys Zorgbeheer
-  Standaardformulier publicatieplicht - ANBI algemeen