Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer

Missie en visie

It Sailhûs is een initiatief van Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer.

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is een stichting zonder winstoogmerk – en heeft de ANBI-status - die in het leven is geroepen vanuit de missie en visie:

  • Missie: mensen met een handicap helpen hun mogelijkheden te ervaren en vergroten (Fit to Sail) door middel van toegankelijke watersportactiviteiten in een ontspannen en veilige omgeving (Sailing for All).
  • Visie: actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap.

Vanuit deze visie wil Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer:

  • het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap bevorderen;
  • sociaal isolement voorkomen en de integratie van mensen met een handicap;
  • het bevorderen van deelname van mensen met een handicap aan watersportactiviteiten.

Dit doet Stichting ’t Pakhuys middels het faciliteren van (watersport)activiteiten voor de doelgroep, door het beschikbaar stellen van accommodaties en het organiseren van de benodigde begeleiding, zorg en ADL-hulp.

Statutaire doelstelling

Het verkrijgen, het beheren, het exploiteren en het verhuren van onroerende zaken aan rechtspersonen die het (doen) beoefenen en bevorderen van gehandicaptensport als voornaamste doelstelling hebben en het (doen) verlenen van zorg in de breedste zin van het woord ten behoeve van gehandicapten opdat deze sporten kunnen oefenen, alsmede het verrichten van al het geen het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer is dat watersport voor mensen met een beperking toegankelijk hoort te zijn. Niet alleen fysiek, maar ook financieel. Dat betekent dat de werkelijke kosten voor de verwerving, ontwikkeling en realisatie en vervolgens de exploitatie van de statutair benodigde zaken niet kunnen en mogen worden doorberekend aan de gebruikers. Dit wordt op 2 manieren bewerkstelligd:

  1. projecten worden voor minimaal 90% gefinancierd door donaties, giften en  sponsoren, zodat er geen/weinig kapitaallasten op de toekomstige exploitatie gaan drukken
  2. tijdens de exploitatie moet de eigen bijdrage van de deelnemers beperkt blijven tot hoogstens een bijdrage die mensen zonder handicap ook betalen voor een vergelijkbare activiteit. De meerkosten (bijvoorbeeld de kosten voor begeleiding, adl-hulp en zorg, maar ook de extra jaarlijkse kosten voor onderhoud en keuring van de aanpassingen) dienen extern gefinancierd te worden door sponsoring, fondsenwerving, donaties e.d.

De exploitatie vindt plaats in samenwerking met Stichting Watersport Gehandicapten Nederland.

Voor meer informatie over Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer: