Fonds de Gavere

Fonds de Gavere ondersteunt SailWise met een bijdrage in de meerkosten voor deelnemers uit de provincie Friesland.