Plassenschap Loosdrecht en omgeving

Het eiland is eigendom van het Plassenschap Loosdrecht en is gratis aan SailWise in erfpacht gegeven.