VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. Met steun van De VriendLoterij is onze multifunctioneel watersportcentrum It Sailhûs mede mogelijk gemaakt.