11 december 2019

Wij berekenen niet alle kosten door aan onze deelnemers

SailWise is dé organisatie die watersport voor iedereen mogelijk maakt. Watersportvakanties voor alle mensen met een handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk), voor alle chronisch zieken en voor alle mensen met een mobiliteitsprobleem. Van jong tot oud, ongeacht de mate van beperking of de mate van verzorging/begeleiding die iemand nodig heeft.

Met ons watersportaanbod maken we en houden we watersport toegankelijk voor mensen met een handicap die als gevolg van de benodigde zorg, aanpassingen en/of begeleiding geen mogelijkheden hebben om deel te nemen aan vergelijkbare activiteiten in het ‘reguliere’ circuit.

Deelnemers betalen bij ons een ‘normale’ eigen bijdrage voor hun vakantie (een prijs die te vergelijken is met de prijs die iemand zonder handicap moet betalen voor een vergelijkbare activiteit). Het aanbieden van watersportvakanties voor mensen met een beperking zorgt voor veel meerkosten, denk hierbij aan de bemanning, begeleiding door vrijwilligers, aanpassingen accommodaties en het onderhoud van de aanpassingen*.

Deze meerkosten willen wij niet aan onze deelnemers doorberekenen, omdat wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om onbeperkt te genieten op het water. Dankzij onze partners is en blijft watersport toegankelijk voor iedereen. Toegankelijke watersport, zowel in fysiek als in financieel opzicht.

Wil je bijdragen aan de meerkosten?
Kijk hier naar de verschillende mogelijkheden.

 

Terug naar het overzicht