Integriteit

Integriteit

Integriteit bij SailWise

SailWise is een maatschappelijke organisatie. We werken met mensen en voor mensen. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere met betrekking op ons gedrag. Het gaat dan om het gedrag tussen de verschillende partijen: medewerkers, vrijwilligers en deelnemers. SailWise vindt het belangrijk dat watersportactiviteiten in een sociaal veilige en vertrouwde omgeving plaatsvinden.

Omgangsregels SailWise

Aan de basis van ons integriteitsbeleid ligt het gedragsreglement van SailWise. Daarin zijn tien omgangsregels geformuleerd.

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt gelijkwaardig mee binnen SailWise.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik val de ander niet lastig.
  4. Ik berokken de ander geen schade.
  5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van een mogelijke machtspositie.
  6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  9. Als iemand mijn grenzen overschrijdt, mij hindert of op andere wijze lastig valt, dan maak ik daar direct melding van bij een persoon die ik vertrouw.
  10. Als ik vermoedelijk grensoverschrijdend gedrag signaleer, dan maak ik daar direct melding van bij de bemanning.

Het volledige gedragsreglement is hier te downloaden en ook te vinden op onze pagina Downloads.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De veiligheid van en omgang met deelnemers, vrijwilligers en bemanning  is voor SailWise heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen om de fysieke veiligheid op en rond het water, maar ook om de sociale veiligheid. Gezien het karakter van de activiteiten en de bijzondere doelgroep die SailWise heeft, hebben wij als beleid om van iedere betrokkene bij onze activiteiten (vrijwilligers, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. De VOG-aanvraag heeft betrekking op het werken met mensen met een (verstandelijke) beperking en jeugdigen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

We hebben het over grensoverschrijdend gedrag wanneer er fysieke, mentale of emotionele schade wordt toegebracht. Dat kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grapjes over een ander maken, iemand zomaar een knuffel geven of opmerkingen maken over iemands uiterlijk. Als je de ander er op wijst, kan het zelfs zo zijn dat zij/hij zich er niet bewust van was dat jij dit storend vindt.

Als het mogelijk is, is ons advies om altijd eerst het gesprek aan te gaan met de persoon waardoor jij je onprettig voelt. Is dat lastig voor je, dan kun je je verhaal ook met een voor jou vertrouwd persoon delen.

Meldpunt Integriteit

Het kan zijn dat je als medewerker, vrijwilliger of deelnemer het lastig vindt om je ervaring te delen met iemand van SailWise. Daarom is er een Meldpunt Integriteit, bestaande uit twee externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor, opvang en helpen de melder een keuze te maken in de omgang met de ongewenste situatie. De vertrouwenspersoon zal informatie altijd vertrouwelijk behandelen.

Externe Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen

Peter Clark (man): 06-22415205
Marlout Corba (vrouw): 06-53927978