Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie van Sailwise

Doelstelling

Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid en de integratie van mensen met een handicap of beperking middels (het aanbieden van) faciliteiten op het gebied van watersport; en het bevorderen van deelname van mensen met een handicap aan watersportactiviteiten.

Onze missie

Mensen met een handicap helpen hun mogelijkheden te ervaren en vergroten (Fit to Sail) door middel van toegankelijke watersportactiviteiten in een ontspannen en veilige omgeving voor iedereen (Sailing for All).

Onze visie

Actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan fysieke en mentale onafhankelijkheid van mensen met een handicap.

Kernwaarden van SailWise

  • Wij zetten alle zeilen bij om iedereen onbeperkt te laten genieten.
  • Wij geven ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
  • Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.
  • Wij scheppen de ideale omstandigheden om grenzen te verleggen.
  • Wij stimuleren zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
  • Wij hebben aandacht en veiligheid hoog in het vaandel.
  • Wij gaan altijd uit van gelijkwaardigheid, wie je ook bent.
  • Wij laten iedereen persoonlijk groeien en boven zichzelf uit stijgen.