Onze werkwijze

Onder het motto ‘normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’ stellen we in overleg met onze gasten op elke accommodatie een gevarieerd en uitdagend watersportprogramma samen, met aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden. Dankzij SailWise kan iedereen genieten van een onvergetelijke ervaring op het water.

Ervaren en deskundige begeleiding

Alle bemanningsleden en vrijwilligers van SailWise hebben een belangrijke taak en dragen een grote verantwoordelijkheid: alle deelnemers op een verantwoorde manier laten watersporten. Door uitgebreide informatie vooraf en het volgen van trainingen en instructiedagen zijn zij goed voorbereid op hun taak. Onze ervaren bemanning en deskundige vrijwilligers voldoen daarmee aan alle randvoorwaarden. We dragen dan ook met trots het NOV-keurmerk.

Toegankelijk, óók financieel

We zijn een organisatie zonder winstoogmerk en willen toegankelijke watersport aanbieden, zowel in fysieke als in financiële zin. Dankzij de financiële steun van derden is het mogelijk om onze watersportactiviteiten en -vakanties tegen een behapbare bijdrage aan te bieden. Deelnemers van SailWise betalen zelf een kleine 50% van de kostprijs. De meerkosten worden gefinancierd uit bijdragen van fondsen, sponsoren, donateurs, evenementen en giften. Met het CBF-keurmerk laten we zien dat we een professionele en transparante goededoelen-organisatie zijn en donaties aan SailWise altijd goed terechtkomen.