Onze werkwijze

Onder het motto ‘normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet’ stellen we in overleg met onze gasten op elke accommodatie een gevarieerd en uitdagend watersportprogramma samen, met aandacht voor ieders wensen en mogelijkheden. Dankzij SailWise kan iedereen genieten van een onvergetelijke ervaring op het water.

Ervaren en deskundige begeleiding

Alle bemanningsleden en vrijwilligers van SailWise hebben een belangrijke taak en dragen een grote verantwoordelijkheid: alle deelnemers op een verantwoorde manier laten watersporten. Door uitgebreide informatie vooraf en het volgen van trainingen en instructiedagen zijn zij goed voorbereid op hun taak. Onze ervaren bemanning en deskundige vrijwilligers voldoen daarmee aan alle randvoorwaarden.

Wij zorgen voor jouw veiligheid

Veiligheid en kwaliteit staan bij SailWise hoog in het vaandel. We nemen daarom verschillende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van onze deelnemers te garanderen. Zo zijn er voldoende zwemvesten en reddingsboeien en zijn onze accommodaties voorzien van veiligheidsinstallaties.
 

Toegankelijk, óók financieel

We zijn een organisatie zonder winstoogmerk en willen toegankelijke watersport aanbieden, zowel in fysieke als in financiële zin. Dankzij de financiële steun van derden is het mogelijk om onze watersportactiviteiten en -vakanties tegen een behapbare bijdrage aan te bieden. Deelnemers van SailWise betalen zelf een kleine 50% van de kostprijs. De meerkosten worden gefinancierd uit bijdragen van fondsen, sponsoren, donateurs, evenementen en giften.

VOG

De veiligheid en bejegening van onze gasten hebben voor ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet alleen op het water, maar ook in de sociale omgang. Daarom vragen wij iedere vrijwilliger en medewerker om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 

Omgangsregels

Alle bezoekers van onze accommodaties (vrijwilliger of deelnemer) moeten zich prettig en veilig voelen. Daarom kent SailWise een gedragsreglement waarin omgangsregels zijn geformuleerd. Heeft een deelnemer of vrijwilliger een andere ervaring, dan willen wij dit graag weten. Meldingen en klachten kunnen doorgegeven worden aan een medewerker van SailWise of via ons klachtenformulier.
 

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat een medewerker, vrijwilliger of deelnemer het lastig vindt om zijn/haar ervaring te delen met iemand van SailWise. Daarom hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld: Peter Clark (m) en Marlout Corba (v). Zij bieden een luisterend oor, opvang en helpen de melder een keuze te maken in de omgang met de ongewenste situatie.

Hier lees je meer over de vertrouwenspersonen en op welke wijze je met hen in contact kan komen.

Bekijk hier alle voorwaarden en protocollen >>